Център за консултация „Справедлива интеграция“ – Работа и живот – Бремерхафен

Имате въпроси за Вашите права на работното място? Центърът за консултация „Справедлива интеграция“ информира имигрантите за техните права като работещи и ги препраща към други подходящи центрове за консултация.

Ще получите отговори на въпросите си…

  • за трудовите договори
  • за заплащането
  • за условията на труд
  • за несправедливо отношение от страна на работодателите и колектива

Можете да получите консултация на арабски, немски, английски и руски език. Консултацията е безплатна, поверителна и по желание може да се проведе анонимно.

При нужда на разположение е жена-консултант за жени* и момичета*, преди всичко когато става дума за чувствителни теми като тормоз на работното място или подобни.

Моля, уговорете си час по телефона или по имейл.

Допълнителна информация ще получите от лицата за контакт.

Foto vom EIngang des dgb-Haus Bremerhaven
© Arbeit und Leben Bremerhaven e.V.

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , ,