Трудова борса – Агенция по заетостта

В „Трудова борса“ на „Агенция по заетостта“ можете да потърсите свободни места за обучение. За целта въведете в търсенето град Бремен или Бремерхафен и например професията, в която желаете да се обучавате.

ДоставчикАгенция по заетостта - Трудова борса
Уебсайтjobboerse.arbeitsagentur.de
© Агенция по заетостта - Трудова борса