Трудова борса – Агенция по заетостта

В „Трудова борса“ на „Агенция по заетостта“ можете да потърсите свободни места за обучение. За целта въведете в търсенето град Бремен или Бремерхафен и например професията, в която желаете да се обучавате.

Понастоящем много от консултантските бюра са затворени за обществеността. Моля, попитайте по телефона или по имейл дали все още предлагат консултации. В много случаи консултирането може да се извърши по телефона или по електронната поща.
ДоставчикАгенция по заетостта - Трудова борса
Уебсайтjobboerse.arbeitsagentur.de