Семеен център „Brakhahnstraße“

В семейния център „Brakhahnstraße“ се провеждат много дейности за семейства. Центърът е отворен дом, в който можете да се запознаете с други хора и да разговаряте с тях. При въпроси и проблеми можете да получите помощ и съвет от нашите сътрудници. Предложенията включват консултации по въпросите на възпитанието и отворени групи за родители и деца, както и групи за прохождащи деца. С изключение на закуската, всички предложения са безплатни и се коригират редовно спрямо желанията и интересите.
Актуалната програма за седмицата с всички предложения и часове можете да намерите на следната страница: Препратка към седмичната програма

ДоставчикMagistrat der Stadt Bremerhaven, Amt für Jugend, Familie und Frauen
АдресBrakhahnstraße 23,, 27572 Bremerhaven
Време

08.00-18.00 ч.

Лице за контактFrau Jessica Detels
Телефон+49 471 30836166
Електронна пощаJessica.Detels@magistrat.bremerhaven.de
Foto vom Eingang zum Familienzentrum Brakhahnstraße
© Magistrat der Stadt Bremerhaven, Amt für Jugend, Familie und Frauen
Magistrat der Stadt Bremerhaven, Amt für Jugend, Familie und Frauen

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.