Консултация по трудово и социално-осигурително право – Камара на работещите – Бремен

Ако имате въпроси в сферата на трудовото или социално-осигурителното право, можете да получите консултация в Камарата на работещите – Бремен. Това включва например въпроси…
… за сроковете за предизвестие или защитата от необосновано уволнение
… за право на отпуск
… за справка от предишна месторабота
… за допълнителни плащания
… за право на обезщетение за безработица
… за пенсионна осигуровка
… за плащания по здравната осигуровка

Като работещо лице в Бремен Вие автоматично ставате член на Камарата на работещите. Консултацията в този случай е безплатна за Вас. Допълнителна информация ще получите в Камарата на работещите.

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , ,