Консултация за първо изслушване

В рамките на инициативата „enCourage“ бежанците се подготвят за първо изслушване пред Федералната служба за миграцията и бежанците (BAMF). Тук те научават как протича изслушването, как могат да се подготвят и какви права имат.

ДоставчикenCourage, "Заедно в Бремен" (AWO)
Време

mittwochs: 16:00 - 18:00 Uhr
freitags: 11:00 - 13:00 Uhr

Телефон+49 157 81040685
Електронна пощаencourage.bremen@gmail.com
Уебсайтgemeinsam-in-bremen.de/bibliothe…