Консултация за първо изслушване

В рамките на инициативата „enCourage“ бежанците се подготвят за първо изслушване пред Федералната служба за миграцията и бежанците (BAMF). Тук те научават как протича изслушването, как могат да се подготвят и какви права имат.

Понастоящем много от консултантските бюра са затворени за обществеността. Моля, попитайте по телефона или по имейл дали все още предлагат консултации. В много случаи консултирането може да се извърши по телефона или по електронната поща.
ДоставчикenCourage, "Заедно в Бремен" (AWO)
Време

mittwochs: 16:00 - 18:00 Uhr
freitags: 11:00 - 13:00 Uhr

Телефон+49 157 81040685
Електронна пощаencourage.bremen@gmail.com