Консултации за деца, младежи и родители – pro familia

В pro familia децата, младежите и родителите получават консултации по различни теми. Към тях спадат:

  • Ставам възрастен/пубертет
  • (сексуална) идентичност/ориентация
  • LGBTIQ*
  • Детска сексуалност
  • Приятелство, любов, сексуалност
  • Предпазване
  • Превенция на сексуалното насилие

Децата и младежите могат да получат консултация дори без съгласието/присъствието на родител. Нищо не се заплаща! По желание консултацията може да бъде и анонимна.

Доставчикpro familia
Адресpro familia Beratungsstelle, Adolf-Butenandt-Str.2d, 27580 Bremerhaven
Лице за контакт
Време

понеделник и четвъртък 15:00-18:00 ч.
вторник и сряда 9:00-13:00 ч.

Телефон
Електронна поща
Уебсайт

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.